Spontangolf - scorekort

Scorekort och rätt förda scorekort är lika viktiga i spontangolfen som i våra ordinarie tävlingar. Enda skillnaden är att det är spelaren själv som tar med sig scorekorten och fyller i rätt spelardata på dem.

Under rundan

Alla i bollen skall föra scorekort.
 
Byt kort med varandra i bollen på första tee. 

Man blir då markör åt den spelaren som man för scoren på. För också din egen score på samma scorekort för kontrolläsning mot din markör.

Skriv in på scorekorten vilket startnummer ni har.
Startnummer = valören på spelkortet man drog vid lottningen.
OBS Ess= 1

Två eller flera i bollen för scoren för laget.

Efter avslutad runda signerar man korten både som spelare och markör.

Detta är samma procedur som används på alla andra seniortävlingar i Karlshamns GK.


Inlämning
Alla scorekort
skall lämnas in, med alla scorer, samt minst ett med lagscoren.

Lagets sammanlagda score ringas in.

Samtliga lagmedlemmars för och efternamn tydligt på scorekortet.

Skriv tydliga siffror, blir det fel stryk över och skriv sidan om!

Lämna kortet i seniorerna låda i greenfee-receptionen i klubbhuset, om inget annat meddelats!

Tips till spontangolfaren

Ta med hem ett antal scorekort och skriv namn och spelhcp i lugn och ro, stoppa dem i bagen, ta med till spontangolfen och det är enkelt att snabbt komma igång på första tee! 

2015-04-28/CEO