Om klubbhuset

Här skriver vi om bakgrunden och olika beslut fram till byggstart.
Byggtid? 10 månader från byggstart.