Pressmeddelande

Pressmeddelande 2017-05-18

Ett slag för ungdomsgolfen

Karlshamns Golfklubb vill skapa bästa möjliga förutsättningar för nästa generationgolfare. 
Därför har klubben idag (18 maj 2017) lämnat in en ansökan till Karlshamns kommun om medfinansiering av ett nytt klubbhus vid golfbanan i Mörrum.

– Det här är en satsning för framtiden. Med moderna och ändamålsenliga lokaler får vi helt andra möjligheter att utveckla och förbättra vår verksamhet, inte minst den så viktiga ungdomsverksamheten, förklarar Anders Sjöholm, ordförande i Karlshamns GK.

Klubben har idag ungefär 1 700 medlemmar, varav 150 juniorer och ytterligare ett 30-tal knattar. 
Anläggningen vid Mörrumsån är den enda i Blekinge med två 18-hålsbanor och är mycket uppskattad av såväl elitspelare som vardagsgolfare, från både när och fjärran. 

Varje år tar banorna emot närmare 7 500 gästande golfare, vilket gör klubben till en viktig aktör i besöksnäringen.

– Vår ungdomsverksamhet är omfattande och växande. Men om vi också i framtiden ska kunna ta hand om våra unga spelare är det nödvändigt att vi skaffar funktionella lokaler.

Det befintliga klubbhuset är byggt av gamla byggbodar från 1960- och 1970-talet. Redan nu är kostnaderna för reparationer och underhåll ansenliga och huset är illa rustat att

möta morgondagens behov.


Gäster och medlemmar efterfrågar mer än bara golf när de kommer hit, menar Anders Sjöholm. Öppenhet, tillgänglighet och service blir allt viktigare för att vi ska vara attraktiva.

 

– För ungdomarna kan det till exempel handla om att göra det enklare att kombinera skola och golf genom att ha gott om utrymmen där de kan förvara sina saker, umgås med varandra eller kanske sitta och plugga i lugn och ro.

 

Karlshamns Golfklubb omsätter runt 11 miljoner kronor om året. Verksamheten finansieras företrädesvis genom medlemsavgifter och sponsoravtal. 

Kostnaden för det nya klubbhuset är budgeterad till ungefär 15 miljoner kronor.

– Det här projektet hade inte kunnat drivas framåt utan ett starkt engagemang bland föreningens medlemmar. Det är många som har hjälpt till och ägnat mycket energi och fritid åt planering och projektering. 

Vi också säkrat merparten av pengarna på egen hand. 
Ansökan om medfinansiering från kommunen omfattar alltså resterande del konstaterar Anders Sjöholm.

Ordföranden i Karlshamns GK, Anders Sjöholm, finns tillgänglig för ytterligare information och upplysningar på tel: 0708 99 69 00 eller e-post: sjoholm@me.com