Referat från årsmötet i Karlshamns Golfklubb 28 februari 2018.

74 medlemmar slöt upp till mötet i Rådhuset. Årsbokslut för 2017 fastställdes. Även föreslagen verksamhetsplan för 2018, budget och avgifter för 2018 fastställdes.

Till ordförande i klubben för en tid av ett år omvaldes Anders Sjöholm.

Till ledamöter i styrelsen för två år, omvaldes Lena Mattsson och Tommy Lilja samt nyval av Stefan Vallerius.

Till revisorer under ett år omvaldes Bengt Månsson och Stellan Bengtsson. Erik Hagstedt omvaldes som revisorssuppleant för ett år.

Till medlem i valberedningen för en tid av ett år utsågs Mats Sturesson sammankallande, Jenny Wåhlin och Lars Olsson.

Efter mötet avtackades Eva Tigerman Enckell av styrelsen för lång och trogen tjänst.
Även andra kommittéer tackade av Eva för det fantastiska arbete hon gjort för Karlshamns Golfklubb alla år.
Jasmine Rawsthorne, vår nya klubbchef gav en presentation av sig själv.

Nu ser vi fram emot golfåret 2018!

Kommentarer

Fler artiklar