Medlemsformer

Medlemsavgifter 2017

Seniorer

Fullvärdig medlem båda banorna med spelrätt 5.500:-

Fullvärdig medlem båda banorna utan spelrätt 6.000:-

Medlem nya banan med spelrätt inkl 2 biljetter till gamla 3.200:-

Medlem nya banan utan spelrätt 3.200:-

Distansmedlem nya banan (10 mils avstånd) 2.700:-

Juniorer

Knatte tom 12 år 800:-

Junior tom 21 år 2.000:-

Studerande

Studerande senior tom 28 båda banorna 3.200:-

Studerande senior oavsett ålder med spelrätt 3.200:-

Familj

Familj med 2 fullvärdiga medlemmar betalar för 2 vuxna +

1 junior oavsett antalet juniorer i familjen 13.000:-

Passiva

Passiv medlem 200:-

Städavgift

Städavgift ej juniorer 100:-

Nybörjarpaket utbildning inkl medlemsavgift 3.195:-

Gäller endast nya medlemmar utan Golf-id 

 

Önskar ni veta mer om finansiering av medlemslån, autogiro av årsavgift kontakta kansliet!

Är ni intresserad av spelrätter, kontakta säljare eller klubbens kansli för köp av de spelrätter som klubben äger. Spelrättsägare har lägre avgift enl ovan.

Köp och försäljning av spelrätter måste registreras i klubben.

Endast Karlshamns GK kan utfärda spelrättsbevis!