Bagskåp till juniorer

Vi har byggt nya bagskåp för våra juniorer som är med i träningsverksamheten. Detta tack vare bidrag och ideellt arbete, blir det 18 nya skåp som man kan dela tillsammans.

Det är en lång kö för att få skåp på klubben och vi vet att detta skapar problem för många juniorer i träningsgrupperna. Vi är glada att kunna få fram möjligheter till uthyrning.

För att få skåp ska vara medlem och delta i klubbens juniorträningsgrupper. Man har även bara rätt till skåpet så länge man är aktiv i träningen. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska få tillgång till skåpen så är förhoppningen att ni ska dela skåp med någon kompis. 

Klubben fördelar skåpen efter inkommen anmälan i enkäten. Senast 31/3. Kostnaden debiteras sen på årsavgiften.