Krogens Eclectic 2017

Krogens Eclectic är en tävling som spelas över antal rundor där bästa nettoslag väljs vid varje runda på ett hål, eller flera. Det valda resultatet är sedan låst och kan inte ändras. Den 31 augusti är alla 18 hål spelade och ni har fått ett resultat som bildar en ”18-håls runda” med ett totalt resultat. Vinnaren kommer att koras!

Välkomna till Krogens Eclectic

Tävlingen är öppen för alla seniormedlemmar på Karlshamns Gk

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Tävlingen är öppen för klubbens medlemmar och spelas på Gamla Banan med gällande regler för slagspel från 15:e april till och med 31:a augusti. De tävlande kan spela valfritt antal rundor under perioden. 

Tävlingen spelas med fullt handicap. Det är det gällande spelhandicapet vid varje rond som ligger till grund, så om ett handicap förändras under tävlingens gång ska det nya spelhandicapet användas. 

Herrar spelar från Gul tee, damer från röd tee. 

För varje runda som ska ingå i tävlingen ska ett scorekort skrivas manuellt. (Inga digitala kort.) Markören ska också  finnas med på scorekortet. Scorekortet ska märkas med ”Krogens Eclectic”. Du kan använda en score från klubbtävling, onsdagsgolf etc Kortet ska föras på samma sätt som vid sällskapsrond. Det är spelarens ansvar att dubbla kort skrivs, då tävlingskortet finns hos respektive kommitté. 

Efter varje genomförd runda ska ett ”bästa resultat” väljas på ett eller fler av hålen. (Det går naturligtvis att ”passa” efter en runda om resultatet tros kunna bli bättre på hålen nästa gång.) 

Scorekortet ska efter varje runda lämnas till receptionen eller i "greenfeelådan". Det ska vara signerat av spelare och markör med golf id samt innehålla speldatum och vara märkt ”KROGENS ECLECTIC”. Ringa in det resultat på scorekortet som sedan ska föras upp. Detta resultat förs upp på en resultattavla av tävlingsledningen med datum och kan sedan inte ändras. Detta uppdateras veckovis.

När ett resultat valts och satts upp på alla 18 hålen deltar den tävlande i slutsummeringen. För att rundan ska gälla, ska spelaren spela 18 hål.

Vinnare är den med lägst nettoscore 31 augusti. Vid lika resultat, blir det särspel. Överenskommelse med tävlingsledningen.

ANMÄLAN 

Anmälan görs genom att erlägga startavgiften 180:- till receptionen och därefter sätts namnet upp på resultattavlan. 

Det finns plats för max 40 deltagare. Anmälan öppnas lördagen den 8 april - ingen förbokning.

VINNARE OCH PRISER 

Vinnaren och 2:an kommer att få en heldag med Peter (Krogen) och Henrik, på en av Sveriges bästa banor. I detta igår även god mat! 

Dessutom delas priser ut till 3:an tom 5:an. 

EXEMPEL PÅ VAL AV SCORE

Om spelaren gör nettobirdie på hål 5 på första rundan och tror att det är det bästa han kan få väljs det resultatet, markera på scorekortet som lämnas in i receptionen. Resultatet förs sedan in i rappoteringen, som ligger på hemsidan. Sedan kan scoren inte ändras på det hålet även om det blir HIO nästa gång. 

Det kan bli lite spännande under de sista rundorna att välja eller avstå. Kanske en bogey blir det bästa resultatet på ett hål. Hur länge vågar man vänta...

TÄVLINGSLEDARE 

Tävlingsledare är Henrik Wåhlin 

Mobil: 0708-584151